asd
македонија
18 јуни 2024
Почина новинарот Иван Андреевски-Маче

Почина Иван Андреевски, познат новинар и уредник во Македонската телевизија, познат и како Иван Маче. Роден е на 25 јуни 1947 година, во Доленци, Демирхисарско. Завршил студии по политички науки во Белград и од 1971 година стапил на работа во Македонската радиотелевизија, како нејзин стипендист. Работел на репортажи, документарни филмови, фељтони. Бил директор и одговорен уредник на Телевизија Скопје (1986-1990); ангажиран од Ројтерс, Слободна Европа, Јутел и како претседател на Здружението на новинарите на Република Македонија. Од 2006 година бил член…

македонија
политика
спорт
asd
македонија
18 јуни 2024
Почина новинарот Иван Андреевски-Маче

Почина Иван Андреевски, познат новинар и уредник во Македонската телевизија, познат и како Иван Маче. Роден е на 25 јуни 1947 година, во Доленци, Демирхисарско. Завршил студии по политички науки во Белград и од 1971 година стапил на работа во Македонската радиотелевизија, како нејзин стипендист. Работел на репортажи, документарни филмови, фељтони. Бил директор и одговорен уредник на Телевизија Скопје (1986-1990); ангажиран од Ројтерс, Слободна Европа, Јутел и како претседател на Здружението на новинарите на Република Македонија. Од 2006 година бил член…

македонија
политика
спорт
asd
македонија
18 јуни 2024
Почина новинарот Иван Андреевски-Маче

Почина Иван Андреевски, познат новинар и уредник во Македонската телевизија, познат и како Иван Маче. Роден е на 25 јуни 1947 година, во Доленци, Демирхисарско. Завршил студии по политички науки во Белград и од 1971 година стапил на работа во Македонската радиотелевизија, како нејзин стипендист. Работел на репортажи, документарни филмови, фељтони. Бил директор и одговорен уредник на Телевизија Скопје (1986-1990); ангажиран од Ројтерс, Слободна Европа, Јутел и како претседател на Здружението на новинарите на Република Македонија. Од 2006 година бил член…

македонија
политика
спорт